Informacja o zmianie danych firmy AUTO TEST

 

Szanowni Państwo,

    Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 lutego 2017 roku ulega zmianie nazwa naszej firmy z dotychczasowej:

AUTO TEST Maciej Przygoński

na:

AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o.

 

    Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegają również następujące dane: NIP, Regon, KRS oraz numer konta bankowego. 

Numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy firmy we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o.

 

Mając nadzieję na dalszą dobrą współpracę, pozostajemy z poważaniem,

 

AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 273, 05-261 Marki

NIP: 125-164-95-66, Regon: 366140772

Wpis w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000654292

Kapitał zakładowy 789 700,00 PLN opłacony w całości

Nr konta : 48 1160 2202 0000 0003 1705 3364 BANK MILLENNIUM S.A.

 

Kontakt:

poniedziałek - piątek: 7.30 – 17.30; środa: 7.30-19.00; sobota: 9.00 - 14.00

(22) 490 23 32; (22) 781 18 80 wew. 602

autotest@autotest.com.pl

 

Wróć