Mitsubishi Pomoc 24/7

 mitsubishi pomoc

 

Oddział Mitsubishi Motors w Polsce przygotował dla swoich kientów bezpłatny program Mitsubishi Pomoc 24/7, który w razie kolizji, wypadku lub awarii pozwoli uniknąć kłopotów związanych z kosztowną, często nierzetelną naprawą realizowaną przez nieautoryzowany warsztat lub uniknąć drogiego i nieprofesjonalnego holowania.

Konsultanci Mitsubishi Pomoc służą poradą i informacją w zakresie zasad postępowania w przypadku awarii samochodu, kolizji lub wypadku.

Udzielą Państwu niezbędnych informacji, które pomogą poczuć się bezpiecznie i komfortowo w tak stresującej sytuacji.

Na Państwa życzenie pomożemy zorganizować pomoc i poszukamy najlepszego w danej sytuacji rozwiązania.

 

Oto korzyści, które płyną z programu Mitsubishi Pomoc 24/7:
- zapewnienie profesjonalnej porady i pomocy w przypadku takiego zdarzenia, jak kolizja, wypadek czy awaria
- pomoc w znalezieniu Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi
- zorganizowanie stosownie do Państwa potrzeb pomocy w zakresie holowania** do Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi, przy zachowaniu wysokich standardów
 

Jeżeli Państwa samochód jest objęty gwarancją producenta wraz z usługą Mitsubishi Assistance Package (MAP), konsultant Mitsubishi Pomoc, niezwłocznie po Państwa zgłoszeniu, przekaże informację do MAP, które zajmie się organizacją profesjonalnej pomocy.

Jeżeli Państwa samochód nie jest objęty gwarancją producenta, to w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie konsultanci Mitsubishi Pomoc zaproponują najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie, dobrane specjalnie dla Państwa i z Państwem skonsultowane, pozwalające doprowadzić do usprawnienia samochodu.

Jeżeli na miejscu zdarzenia są ranni należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999) i policję (tel. 997) lub skorzystać z telefonu alarmowego 112.

Jeżeli nie ma ofiar lub podejrzeń, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem środków odurzających albo alkoholu, a uczestnicy zdarzenia są zgodni co do sprawcy i przebiegu zdarzenia, to mogą Państwo rozważyć niewzywanie na miejsce zdarzenia policji.

W takim przypadku nie ma takiego obowiązku, natomiast uczestnicy zdarzenia mogą samodzielnie sporządzić oświadczenie sprawcy zdarzenia. Wypełnienie oświadczenia pozwoli Państwu zaoszczędzić czas. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy odpowiedni formularz, który standardowo znajduje się w schowku samochodu***, a  który można pobrać poniżej.

 

Proszę skontaktować się z

Mitsubishi Pomoc 22 463 19 99*

*
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
**  
Usługa polega na pomocy w zorganizowaniu holowania. Usługa holowania jest realizowana przez podmioty trzecie, zajmujące się zawodowo świadczeniem usług holowania samochodów. Koszty holowania i zasady rozliczeń każdorazowo stanowią przedmiot uzgodnień pomiędzy Państwem a takimi podmiotami. Usługa holowania może być rozliczona w ramach usługi MAP/ posiadanego ubezpieczenia.
***  
Dotyczy wybranych samochodów nabytych w polskiej autoryzowanej sieci dealerskiej Mitsubishi po wprowadzeniu programu Mitsubishi Pomoc.
 
Usługa jest świadczona tylko i wyłącznie na terenie Polski, a poza jej granicami Mitsubishi Pomoc 24/7 udzieli informacji o danych teleadresowych ASO w danym kraju, przekaże numer telefonu do Mitsubishi Assistance Package lub do ubezpieczyciela pojazdu. Wykonawcą usługi Mitsubishi Pomoc na zlecenie MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45A, generalnego dystrybutora pojazdów Mitsubishi w Polsce („MMC”) jest Pol-Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 34a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 54842, NIP 526-01-52-643, z kapitałem zakładowym w wysokości 92 650 PLN („Pol-Assistance”). Usługa jest świadczona przez Pol-Assistance na podstawie umowy w tym zakresie zawartej pomiędzy Pol-Assistance a MMC, a zatem będzie świadczona jedynie w okresie ważności takiej umowy, chyba że po zakończeniu umowy z Pol-Assistance MMC zleci kontynuowanie usługi innemu podmiotowi. Administratorami danych osobowych klientów usługi Mitsubishi Pomoc są MMC oraz Pol-Assistance. Usługa wymaga przekazywania Państwa danych osobowych pomiędzy powyższymi spółkami.

 

Wróć