Regulamin strony

Regulamin serwisu www.autotest.com.pl
Zawartość Portalu
Usługodawcą Portalu jest AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-261, przy Al. Piłsudskiego 273, NIP: 125-164-95-66, Regon: 366140772, wpis w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000654292.

Niniejszy portal ma głównie charakter informacyjny i ma na celu zapoznanie Państwa z zakresem naszej działalności na polskim rynku. Korzystając ze strony akceptują Państwo niniejszy Regulamin. Zapewniamy, że dokładamy możliwych starań w celu publikowania w Portalu jak najbardziej aktualnych informacji, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za kompletność czy prawdziwość przedstawionych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie.
Ceny i opisy towarów
Informacje zawarte w Portalu nie są prawnie wiążące i nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym w szczególności informacje umieszczone w części "Cennik", nie stanowią zapewnienia ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży. Należy pamiętać, że niektóre pojazdy i elementy wyposażenia opisane w Portalu mogą być niedostępne lub dostępne tylko za dodatkową opłatą. Ponadto specyfikacje pojazdów mogą ulegać zmianie, a na zdjęciach mogą być przedstawiane pojazdy z elementami wyposażenia dodatkowego lub z elementami, których specyfikacja uległa zmianie. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług zawarte będą w odpowiednich umowach zawieranych przez Państwa indywidualnie.
Polityka prywatności
Ochrona Państwa danych osobowych oraz prywatności podczas korzystania ze strony AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o. jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego też prosimy zapoznać się z następującymi informacjami pamiętając, że korzystanie z naszego Portalu oznacza akceptację zasad jego działania.
Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.autotest.com.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zamawiania jazdy próbnej, wizyty w serwisie, zapytania o akcesoria oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia świadczonych usług.
Prawa autorskie
Zawartość Portalu chroniona jest prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, etc. przedstawiane w Portalu stanowią własność AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o. lub osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
Ograniczenie odpowiedzialności
Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w Portalu lub uzyskanych za jego pośrednictwem. Przy korzystaniu z Portalu zalecamy podejmowanie niezbędnych środków ostrożności, w tym zabezpieczenie się przed wirusami komputerowymi lub innym szkodliwym oprogramowaniem komputerowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, jak też wirusy, które mogą zainfekować Państwa sprzęt w związku z dostępem do Portalu.
Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez publikację jego nowej wersji. Prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszego Regulaminu.
Zaznaczamy, że AUTO TEST Przygoński Sp. z o.o. może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych mogą również wykorzystywać pliki cookies. Dlatego prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.